Цагаачлалын бус визийг АНУ-д тодорхой хугацаанд тодорхой зорилгоор зорчих хүсэлтэй жуулчид, бизнес эрхлэгчид, оюутнууд, эсвэл мэргэжлийн ажилчдад олгоно. АНУ-ын визний тухай хууль тогтоомжийн дагуу цагаачлалын бус виз мэдүүлэгчдийн ихэнх нь өөрийн эх оронтойгоо нягт холбоотой, АНУ-д зорчсоныхоо дараа буцаж ирэх зайлшгүй шалтгаантайгаа Консулд батлан харуулах ёстой. Мөн үүнээс гадна аяллын зорилгоор зорчиж байгаа тохиолдолд дараах материалыг бүрдүүлнэ.

 • Гадаад пасспорт /6 сарын хүчинтэй хугацаатай байх/
 • DS-160 анкет
 • 1 хувь цээж зураг 5см Х 5см
 • Визаны төлбөр төлсөн баримт
 • Цаг авсан баталгаат хуудас
 • Ажлын тодорхойлт
 • Банкны тодорхойлт, дансны хуулга
 • Гэр бүлийн гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаа
 • Хуучин паспорт
 • Аяллын хөтөлбөр
 • Буудлын захиалгын баталгаа
 • Хэл дээр бүрэн бөглөсөн мэдүүлгийн хуудас
 • Мэдүүлгийн шаардлага хангасан 1 хувь зураг
 • 6 сарын хугацаанд хүчинтэй паспорт /зөвхөн сүүлийн үеийн загварын паспорт мөн өмнөх үеийн паспортуудын хамт/
 • Үйлчилгээний хураамж /одоогийн байдлаар 95-162 ам.доллар байгаа ч ханшны өөрчлөлтөөр солигддог./

Мөн дараах бичгүүд , гэрчилгээ, баталгаануудыг эх хувь, хуулбар, орчуулгын  хамт авч очно.

 • Таны санхүүгийн нотолгоо. Үүнд таны ажлын тодорхойлолт, банкны дансны сүүлийн саруудын хуулга эсвэл хадгаламжийн дэвтэр
 • Хэрэв та гэр бүлийн гишүүн эсвэл найз нөхдийнхөө урилгаар явах гэж байгаа бол таны айлчлалыг тайлбарлан бичсэн урьж буй хүний урилга, байрны бичиг мөн түүний Их Британи дахь визний баталгаа /Жишээ нь: паспортын хуулга/
 • Хэрэв урьж буй хүн чинь ивээн тэтгэж байгаа бол ивээн тэтгэгчийнхээ төлбөрийн чадвартайг нотолсон баримт /Жишээ нь. банкны дансны сүүлийн саруудын хуулга, хадгаламжийн дэвтэр гэх мэт/
 • Хэрэв та өөрөө зардлаа төлж байгаа бол онгоцны тийз болон амьжиргааны зардлаа бүрэн төлөх чадвартай гэдгээ нотолсон санхүүгийн баримт.
 • Хэрвээ та баталгаа нотолгоонуудыг ажлаасаа бүрдүүлж байгаа бол зөвхөн нэг албан бичиг дээр бүх мэдээллээ багтаасан байна.
 • Гадаад паспортын хугацаа доод тал нь 6 сарын хугацаанд хүчинтэй байх
 • Онгоцны тийзийн захиалгын хуудас
 • Буудал захиалгын хуудас
 • Сүүлийн 3 сард авхуулсан нэг хувь цээж зураг
 • АНЭУ-ын визийг онлайнаар мэдүүлдэг бөгөөд виз нь таны гадаад паспорт дээр дарагдахгүйгээр цахим хэлбэрээр ирдэг. Та энэхүү цахим хэлбэрээр ирсэн визээ хэвлэн гадаад паспортын хамт хавсарган авч явах шаардлагатай.
 • Бүрэн гүйцэд бөглөсөн виз хүссэн маягт хуудас / Англи болон Япон хэлээр бөглөх/
  Мэдүүлгийн хуудсыг Японы ЭСЯ-ны виз олгох хэсэг, ЭСЯ-ны гадаа харуулын албанаас авч болох бөгөөд эсвэл энэ вэб хуудаснаас татаж авч болно./
 • Гадаад паспортын хугацаа доод тал нь 6 сарын хугацаанд хүчинтэй байх
 • Цээж зураг 1 хувь /4.5*4.5 мм хэмжээтэй, цагаан фоннтой, эгц урагшаа харсан зураг байх ба виз мэдүүлгийн хуудсанд наасан байх/
 • Ажлын газар болон сургуулийн тодорхойлолт /Ажил эрхэлдэг буюу сурдаг хүмүүст хамаарагдана/
 • Хөрөнгийн баталгаа: Банкны хадгаламжийн дэвтэр /виза карттай бол банкнаас хуулгыг авчрах ба эдгээрийг банкны тодорхойлолттой нь хамт хавсарган өгнө/
 • Хувиараа бизнес эрхлэгч бол компаний албан ёсны гэрчилгээ /эх хувь/
 • Компаний татварын бичиг /харьяалагдах дүүргийн татварын хэлтсээс сүүлийн улирлын татвар төлсөн тодорхойлолт/
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Гэр бүлийн хамт аялаж байгаа тохиолдолд гэр бүлийн баталгаа – гэрчилгээ, гэрчилгээ байхгүй тохиолдолд ИБМУТ-с лавлагаа.
 • Бүрэн гүйцэд бөглөсөн виз хүссэн маягт хуудас
 • Анх удаа орж байгаа тохиолдолд ЦЕГ-ын тодорхойлолт
 • Ажлын газрын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /хэрэв таны сүүлийн 6 сарын хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлого 500,000 төгрөгөөс доош бол БНСУ-ын визний зориулалт бүхий хугацаатай хадгаламж нээлгэх. Урилгатай тохиолдолд 5,000,000₮, урилгагүй тохиолдолд 8,000,000₮/
 • Гэр бүлийн баталгаа – гэрчилгээ, гэрчилгээ байхгүй тохиолдолд ИБМУТ-с лавлагаа , эхнэр нөхрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гэрлээгүй бол гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Сүүлийн 3 сард авахуулсан 1 хувь цээж зураг /3.5х4.5/
 • Банкны баталгаа /тухайн банкнаас үлдэгдлийн тодорхойлолт Англи хэл дээр авах/ -хадгаламжийн дэвтэр , хуулбарын хамт / Сүүлийн 6 сар/
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг тохиолдолд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Татвар төлсөн тодорхойлолт
 • Паспортын нүүр, сунгалт болон визтэй хэсгийн хуулбар
 • 9000 төгрөг /визний үйлчилгээний хураамж/.
 • Анкет /компаниас бэлдэж өгнө/
 • Гадаад паспорт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хүүхэд бол төрсөний гэрчилгээний хуулбар
 • Цээж зураг 4×6 хэмжээтэй – 1%