Туркийн хамгийн том хот болох Стамбул нь эртний Визант, Османы эзэнт гүрний нийслэл хот байсан гэдэг утгаараа түүхийн маш чухал, олон музей, олдворуудыг хадгалж үлдснээрээ онцлог юм. Стамбул хот Босфорын хоолойгоор Европ болон Азийн хэсэгт хуваагддаг бөгөөд Европын хэсэгт ихэнх түүх соёлын дурсгалт газрууд төвлөрсөн байдаг. Тус хотыг жинхэнэ дэлгүүр хэсэгчдийн диваажин хэмээн нэрийдэж болох бөгөөд мөнгөн эдлэл, нэхий, арьсан цүнх, гутал, сайн чанарын хувцас, даавуун эдлэл хямдаар худалдан авахад нэн тохиромжтой газар юм.

Стамбул хот нь Босфорын хоолойгоор Европ болон Азийн хэсэгт хуваагддаг бөгөөд Европын хэсэгт ихэнх түүх соёлын дурсгалт газрууд төвлөрсөн байдаг.

Тус хотыг жинхэнэ дэлгүүр хэсэгчдийн диваажин хэмээн нэрийдэж болох бөгөөд мөнгөн эдлэл, нэхий, арьсан цүнх, гутал, сайн чанарын хувцас, даавуун эдлэл хямдаар худалдан авахад нэн тохиромжтой газар юм.